strategia 

marki

Zajmujemy się:

  1. Stworzeniem planu strategii marki poprzez kreacje wizerunku i spójnej identyfikacji wizualnej.

  2. Określamy całości działań brandingowych

  3. Kompleksowo wspieramy w realizacji (programiści, graficy, konsultanci, itd.)

Przez pojęcie strategia marki należy rozumieć budowanie tożsamości marki nierozerwalnie związanej z wizją przedsiębiorstwa, jego kulturą organizacyjną oraz celami jakie sobie wyznacza. U podstaw tego procesu leży określenie szeregu indywidualnych cech stanowiących przewagę konkurencyjną marki oraz wyróżniających ją na tle innych przedsiębiorstw. Efektem opracowania strategii marki jest spójny, przejrzysty i efektywny wizerunek marki w oczach konsumentów. 

Wstecz