projektowanie 

logo

Staramy się opracować logo w taki sposób, aby był jak najbardziej zapamiętywany dla konkretnej firmy. Logo projektujemy w czytelny i nie skomplikowany sposób. Proste kształty oraz minimalna liczba kolorów są najlepszym rozwiązaniem. Do standaryzacji logo projektujemy również Podstawową Księgę Znaku. Podstawowa księga znaku to: konstrukcja logo, kolorystyka, opis pola ochronnego wokół logo, warianty logo, krój pisma a także przykłady nieprawidłowej konstrukcji logo.

Wstecz