naming

Naming to złożony proces; analiza propozycji nazw opiera się w nim na wielu elementach. Klientom, przedstawimy tylko takie propozycje nazw, które zasady te świetnie spełniają.

Wstecz